Képzések

Intézetünk nem iskolai rendszerű képzéseket nyújt a Főegyházmegye plébániáin, intézményeiben dolgozó munkatársak számára, illetve az állandó diakónusok formációja is itt történik.

Diakónus
Tájékoztató alkalmak a diakonátusról

A találkozások célja, hogy az érdeklődők képet kapjanak a diakónusok küldetéséről, hivatásáról (mit gondol róla az Egyház), a diakónusok életéről (hogyan valósítják meg ezt konkrét diakónusok), és az is, hogy a képzés felelősei megismerhessék az érdeklődőket.

2020 tavaszán konkurzusra, diakónus felvételire kerül majd sor. A találkozások nem “felvételi előkészítők”, de alkalmas segítséget nyújtanak mindkét félnek.

Az alkalmakat az esztergomi és váci egyházmegyék képzési felelősei, képzői rendezik, de alkalmanként megismerkedhetünk egy-egy diakónus házaspárral is.

A képzésre való jelentkezés nem jelent automatikus felvételt az egyházmegyék diakonátusra készülő jelöltjei közé!

A tájékoztató alkalom nyitott, várunk minden érdeklődőt, aki megfelel a KKFI honlapján leírt koncepciónak és feltételeknek.

Időpontok: 2019. október 6., november 3., december 1., 2020. január 19., február 23. – 16-19h

Helyszín: Kanter Károly Felnőttképzési Intézet (1035 Budapest, Kórház utca 37.)

Részvételhez kötelező előzetes jelentkezés szükséges: ezen az e-mail címen

A Főegyházmegye koncepciója az állandó diakonátusról

Főegyházmegyénkben 1990-ben szentelték az első állandó diakónusokat.

KunszaboBenedek2012

Ki az állandó diakónus?
– felszentelt férfi (a papi rend első fokozatában)
– nőtlen vagy házas életformában él
– szolgálatra rendelt személy („a szolgáló Egyház élő jelei”): az ige, az oltár és a szeretet szolgálatában
– „a peremen állók képviselője” (VI. Pál), az oltár mellett állva őket képviseli az Egyház szívében, ide hozza be és szólaltatja meg szükségeiket az egyetemes könyörgésekben és innen viszi a közösség támogatását a rászorulóknak
– felismeri a helyi közösség gondjait, ínséget szenvedőit és elősegíti a közösség válaszát.

Ki lehet diakónus?
34 év fölötti, megállapodott nős férfi (teherbíró házastársi kapcsolatban és szülői szerepben), aki harmonikus családban, szentségi házasságban él, felesége a diakónussá válásban és szolgálatban támogatja. Vagy cölebsz életformát választó férfi, aki vállalja, hogy a szentelés után sem házasodik meg.
Önálló megélhetése van.
Felsőfokú hitéleti (legalább BA) diplomával rendelkezik.
A plébánia közösségében elfogadott, tevékeny személy; plébánosával és közösségével jó kapcsolatban áll. Önálló munkavégzésre alkalmas. Közösség teremtő-megtartó készséggel rendelkezik. Egyházias gondolkodású.

Mit csinál a diakónus?

  • hirdeti az evangéliumot, áldoztat, keresztel, esket, temet
  • látogatja a betegeket, időseket, vigasztalja, támogatja, áldoztatja őket
  • lelki segítséget ad a rászorulóknak (pl. lelki beszélgetés)
  • gondozza a szegényeket (pl. karitász)
  • látogatja a rabokat (börtönlelkészi szolgálat)
  • szolgálja a szenvedőket
  • felismeri a közösség szükségleteit, segít a megoldások meglátásában, végrehajtásában
  • a különféle korosztályokat a hitre tanítja
  • a plébános munkatársaként építi, gondozza, fenntartja az egyházi közösséget, vezeti a hívek imádságát.

Ezt a koncepciót S.Em. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek 2015 júniusában fogadta el, és került kihirdetésre az egyházmegyei papi napon. Azóta kis pontosításokkal szerepel honlapunkon.

Liturgikus munkatárs
Liturgikus munkatárs

A korábbi áldoztató és lelkipásztori munkatárs fokozat 2014 őszétől összevonásra került „liturgikus munkatárs” megnevezéssel. A templomban és a betegeket áldoztatók, paraliturgiát vezetők (litánia, szentségimádás stb.), pap nélkül hétköznap áldoztatást végzők képzése folyik. Ezekhez a feladatokhoz a Főpásztor ad időszakos megbízást, igazolvánnyal dokumentálva. A megbízás öt évig érvényes, öt év után továbbképzésen kell részt venni az igazolvány megújításához.

Alapképzés: azok számára, akik még nem voltak 2009-óta képzésen a Főegyházmegyében, akiket most von be plébánosuk, vagy most kérnek először megbízást számukra. Két délutános képzés.

Továbbképzés: akiknek lejár az öt éves áldoztatói, stb. megbízásuk. Nekik egy délután kell részt venniük továbbképzésen.

Az aktuális képzésekről a címoldalon tájékozódhat.

Liturgikus munkatársak – alapképzés

Időpont: 2020. május 8. és 22. péntek, délután 16:00-20:00 óráig (mindkét alkalmon részt kell venni a képzés teljesítéséhez).

Jelentkezés: a munkatársat plébánosának előzetesen kell bejelentenie, a munkatárs neve, plébániája és személyes e-mail címének megadásával a kepzes@kkfi.hu címen. A korábbi áldoztató és lelkipásztori munkatárs fokozat 2014 őszétől összevonásra került „liturgikus munkatárs” megnevezéssel. A templomban és a betegeket áldoztatók, paraliturgiát vezetők (litánia, szentségimádás, stb.), pap nélkül hétköznap áldoztatást végzők képzése folyik. Ezekhez a feladatokhoz a Főpásztor ad időszakos megbízást, igazolvánnyal dokumentálva. A megbízás öt évig érvényes, öt év után továbbképzésen kell részt venni az igazolvány megújításához. Megbízás kérés és hosszabbítás ügymenete itt.

Helyszín: Kanter Károly Felnőttképzési Intézet

Liturgikus munkatársak – továbbképzés

Időpont: 2020. április 24. péntek délután, 16:00-20:00 óráig.

Jelentkezés: a munkatársat plébánosának előzetesen kell bejelentenie, a munkatárs neve, plébániája és személyes e-mail címének megadásával a kepzes@kkfi.hu címen. Együttműködésben a Nyolc Boldogság közösséggel liturgikus-lelkiségi előadás és gyakorlat kapcsán (szentségimádás és Oltáregyesület témában). A korábbi áldoztató és lelkipásztori munkatárs fokozat 2014 őszétől összevonásra került „liturgikus munkatárs” megnevezéssel. A templomban és a betegeket áldoztatók, paraliturgiát vezetők (litánia, szentségimádás, stb.), pap nélkül hétköznap áldoztatást végzők képzése folyik. Ezekhez a feladatokhoz a Főpásztor ad időszakos megbízást, igazolvánnyal dokumentálva. A megbízás öt évig érvényes, öt év után továbbképzésen kell részt venni az igazolvány megújításához.

Megbízás kérés és hosszabbítás ügymenete itt.

Helyszín: Kanter Károly Felnőttképzési Intézet

MEGBÍZÁSKÉRÉS ÉS HOSSZABBÍTÁS ÜGYINTÉZÉSE

A liturgikus munkatárs alap- és továbbképzés után igazolvány kerül kiállításra mindenki számára a Főegyházmegyei Hivatal részéről. Az igazolvány adminisztrációjához minden esetben a titkarsag@kkfi.hu címre kell az alábbiakat elküldeni.

Alapképzés esetén két dolgot kell elküldeni a kurzus kezdetéig:
Megbízáskérő lap kitöltve, aláírva, lepecsételve,
– .jpg formátumú igazolványkép, a fájl neve tartalmazza az illető teljes nevét a beazonosíthatóság érdekében.

Továbbképzés esetén  két dolgot kell elküldeni a kurzus kezdetéig:
Megbízás hosszabbítását kérő lap kitöltve, aláírva, lepecsételve,
– .jpg formátumú igazolványkép, a fájl neve tartalmazza az illető teljes nevét a beazonosíthatóság érdekében.

Nyomtatványok letöltése:
Megbízást kérő lap
Megbízás hosszabbítását kérő lap

Egyedi esetekben kérem írjon a titkarsag@kkfi.hu címre

Irodavezető
Irodavezető képzés

Időpont: 2019. szeptember 25. - december 11. között, szerda délelőttönként 9-13 óra.
Helyszín: KKFI

A 11 alkalmas képzés célja, hogy a plébánosok által küldött munkatársak szakmai felkészítést kapjanak a plébániai iroda vezetésére. A képzés főbb témái az anyakönyvezés, egyházi adminisztráció, alapvető pénzügyi műveletek, iratkezelés, iktatás, egyházi protokoll, az irodát segítő számítógépes programok ismerete.

Jelentkezés: a munkatársat plébánosának előzetesen kell bejelentenie szeptember 20-ig, a munkatárs neve, plébániája és személyes e-mail címének megadásával a kepzes@kkfi.hu címen. A képzés költsége 55.000 Ft/fő, amit az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye plébániáitól, intézményeitől a Főegyházmegye átvállal, számukra térítésmentes.

Irodavezető

A képzés célja, hogy a plébánosok által kiválasztott és felkért munkatársak jó és szakszerű munkát végezhessenek. A képzés főbb témái az anyakönyvezés, egyházi adminisztráció, alapvető pénzügyi műveletek (nyugta- és számlaadás, perselypénz és stóla kezelés), iratkezelés, iktatás, postázás, szerződések, ingatlanok adminisztrációja, egyházi protokoll, segítő kapcsolat, az irodát segítő technikai eszközök, számítógépes rendszerek ismerete.