Kápolna

A Szent József Kápolna a Szent József Ház első emeletén található. Hitéleti programok alatt vendégeink számára szabadon megközelíthető.

A Kápolna misézőhelyként működik, ellátását a területileg illetékes Budapest-Óbudai Szent Péter és Pál Főplébánia biztosítja.

A kápolna leírása

A kápolna mennyezete gerendázott. A főoltáron Szent József képe látható, melyet kétoldalt egy-egy angyal domborműve fog közre. A hajó középső részén kialakítottak egy Szűz Mária-oltárat is. A hajó szentéllyel ellentétes oldalán található a kórus. A szentélyhez L-alakban egyszintes magasságú oldalhajó csatlakozik. Ennek falában a fiatal fiúk számára példaképül szolgáló, életükben nekik jó utat mutató szentek domborművei vannak: Don Bosco Szent János, amint vállán fogja a mellette álló fiatal fiút és másik kezével az oltárra mutat. Kalazanci Szent József két mezítlábas munkásfiúnak hirdeti az Igét, De la Salle Szent János két fiatal, imádkozó gyermek társaságában látható. Az otthon egykori tanulói könnyen azonosulhattak a domborműveken lévő fiatalokkal, akiknek az öltözete – az utolsó kivételével – korabelinek számított. Ugyanitt fa alapon feszületet helyeztek el, oldalán két–két gyertyatartóval.
A kápolnát díszítő ólomüveg ablakokat Szilárd (Szautner) Lajos tervezte és Zsellér Imre készítette, az alkotásokon lévő évszám szerint 1939-ben. A karzattól az oltár felé haladva az alábbi egészalakos portrékat láthatjuk (zárójelben az adományozó neve): Szent István (Frisz István és családja), Szent Imre (Lehmann József pék és neje, a temetőkápolnára is adakoztak), Szent László (Budapest Székesfőváros), Szent Erzsébet (Lindmayer Lipót háztulajdonos), Szent Margit (Trautmann Ferenc irodavezető és neje), Boldog Özséb (Rechenstein Ferenc gépgyári tisztviselő és neje, a temetőkápolnára is adakoztak) és Pongrácz Szent István kassai vértanú (Thaller István és gyermekei).
Az üvegablakok közé az ifjúság számára példaértékű életet élt szentek szobrai kerültek: Tarzicius (Szent István és Szent Imre között), Gonzaga Alajos (Szent Imre és Szent László között) – középen Jézus Szíve-szobor – Szent Szaniszló (Szent Erzsébet és Szent Margit között), végül Savio Domonkos (Szent Margit és Boldog Özséb között).
A karzat alatt két üvegablak magyar vonatkozású püspök, női- és szerzetesrendi szenteket ábrázol párosával. Baloldalt egymás alatt Szent Wolfgang és Adalbert, Boldog Gizella és Szent Kinga, Magyarországi Pál vértanú és Kapisztrán Szent János, a jobboldalin Szent Gellért és Szent Mór, Árpád-házi Jolán és Magyarországi Erzsébet, alul pedig Pongrácz István vértanú-társai: Kőrösy Márk és Grodecz Menyhért. Az ablakok között Paduai Szent Antal és Lisieux-i Szent Teréz szobrát állították fel. Az üvegablakokon és szobrokon szereplő szentek nem csak a keresztényi életre intették a fiatalságot, de a hazaszeretetből is példát mutattak nekik.