Kápolna

A Szent József Kápolna az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye önálló templomigazgatóságaként működik (Óbudai Szent József Templomigazgatóság, templomigazgató: Dr. Füzes Ádám). Anyakönyvezés, plébániai ügyintézés az Óbudai Szent Péter és Pál Főplébánián történik (http://www.peterpalplebania.hu/).

A kápolna a Szent József Ház első emeletén található, hitéleti programok alatt szabadon megközelíthető.

A kápolnát a hívek adományaiból tartjuk fenn, amelyet banki úton is köszönettel fogadunk:
CIB Bank Zrt.: 10700392-69430651-51100005

Szentmisék rendje

Szerda, péntek, vasárnap: reggel 8 órakor.
Gyóntatás a vasárnapi és elsőpénteki misék előtt.

ÜNNEPI MISEREND AZ ÉV SORÁN

Nagyheti szertartások
Keresztút: nagyböjti péntekeken 7.15-kor
Virágvasárnap: barkaszentelés, körmenet, szentmise 8 órakor
Nagycsütörtök: az utolsó vacsora szentmiséje 16 órakor
Nagypéntek: keresztút 15 órakor, nagy liturgia János passióval 16 órakor
Nagyszombat: húsvéti vigília szertartás 16 órakor
Húsvét vasárnap: ünnepi szentmise 8 órakor
Húsvét hétfő: ünnepi szentmise 8 órakor

Május 1. Búcsú – Szent József a munkás, 8 órakor

Májusi litánia a vasárnapi misék előtt 7.30-kor

Augusztus 15. Nagyboldogasszony, 8 órakor

Augusztus 20. Szent István király, 8 órakor

November 1. Mindenszentek, 8 órakor

Karácsonyi ünnepkör
December 24. Karácsony éjjeli mise: 22 órakor
December 25. és 26. Karácsony, 8 órakor
December 31. év végi hálaadás 17 órakor (nem előesti mise!)
Január 1. Kiskarácsony, Újév 8 órakor
Január 6. Vízkereszt, 8 órakor

További óbudai programok: https://www.facebook.com/obudaikatolikus

Alpha kurzus: ízelítő a kereszténység legfontosabb témáiból

Ha érdekel a kereszténység, vagy szeretnél közösségben elindulni a hit útján, várunk az Alpha kurzuson. Részletes tudnivalók, induló kurzusok a www.obuda-alpha.hu oldalon találhatók!

A kápolna leírása

A kápolna mennyezete gerendázott. A főoltáron Szent József képe látható, melyet kétoldalt egy-egy angyal domborműve fog közre. A hajó középső részén kialakítottak egy Szűz Mária-oltárat is. A hajó szentéllyel ellentétes oldalán található a kórus. A szentélyhez L-alakban egyszintes magasságú oldalhajó csatlakozik. Ennek falában a fiatal fiúk számára példaképül szolgáló, életükben nekik jó utat mutató szentek domborművei vannak: Don Bosco Szent János, amint vállán fogja a mellette álló fiatal fiút és másik kezével az oltárra mutat. Kalazanci Szent József két mezítlábas munkásfiúnak hirdeti az Igét, De la Salle Szent János két fiatal, imádkozó gyermek társaságában látható. Az otthon egykori tanulói könnyen azonosulhattak a domborműveken lévő fiatalokkal, akiknek az öltözete – az utolsó kivételével – korabelinek számított. Ugyanitt fa alapon feszületet helyeztek el, oldalán két–két gyertyatartóval.
A kápolnát díszítő ólomüveg ablakokat Szilárd (Szautner) Lajos tervezte és Zsellér Imre készítette, az alkotásokon lévő évszám szerint 1939-ben. A karzattól az oltár felé haladva az alábbi egészalakos portrékat láthatjuk (zárójelben az adományozó neve): Szent István (Frisz István és családja), Szent Imre (Lehmann József pék és neje, a temetőkápolnára is adakoztak), Szent László (Budapest Székesfőváros), Szent Erzsébet (Lindmayer Lipót háztulajdonos), Szent Margit (Trautmann Ferenc irodavezető és neje), Boldog Özséb (Rechenstein Ferenc gépgyári tisztviselő és neje, a temetőkápolnára is adakoztak) és Pongrácz Szent István kassai vértanú (Thaller István és gyermekei).
Az üvegablakok közé az ifjúság számára példaértékű életet élt szentek szobrai kerültek: Tarzicius (Szent István és Szent Imre között), Gonzaga Alajos (Szent Imre és Szent László között) – középen Jézus Szíve-szobor – Szent Szaniszló (Szent Erzsébet és Szent Margit között), végül Savio Domonkos (Szent Margit és Boldog Özséb között).
A karzat alatt két üvegablak magyar vonatkozású püspök, női- és szerzetesrendi szenteket ábrázol párosával. Baloldalt egymás alatt Szent Wolfgang és Adalbert, Boldog Gizella és Szent Kinga, Magyarországi Pál vértanú és Kapisztrán Szent János, a jobboldalin Szent Gellért és Szent Mór, Árpád-házi Jolán és Magyarországi Erzsébet, alul pedig Pongrácz István vértanú-társai: Kőrösy Márk és Grodecz Menyhért. Az ablakok között Paduai Szent Antal és Lisieux-i Szent Teréz szobrát állították fel. Az üvegablakokon és szobrokon szereplő szentek nem csak a keresztényi életre intették a fiatalságot, de a hazaszeretetből is példát mutattak nekik.
A Szent József Ház részletes történetét lásd.