Plébániai titkár/titkárnő képzés

A képzés célja, hogy a plébánosok által kiválasztott és felkért munkatársak, a szolgálatban levők és az újonnan érkezők számára megfelelő alapismereteket biztosítson, hogy a munkatársak jó és szakszerű munkát végezhessenek. A képzés főbb témái az anyakönyvezés, egyházi adminisztráció, alapvető pénzügyi műveletek (nyugta- és számlaadás, perselypénz és stóla kezelés), iratkezelés, iktatás, postázás.