Képzések

Intézetünk nem iskolai rendszerű képzéseket nyújt a Főegyházmegye plébániáin, intézményeiben dolgozó munkatársak számára, illetve az állandó diakónusok formációja is itt történik.

Diakónus
Jelentkezés a diakonátusra

Azok számára, akik a diakónus koncepció alapján úgy érzik, hogy kapcsolatot szeretnének felvenni, vagy jelentkezni e szolgáltra, az alábbi módon tehetik meg.

A jelölt a plébánosa ajánlásával együtt írásban jelentkezzék a diakónusok referensénél (Dr. Füzes Ádám, 1035 Bp., Kórház u. 37.), ahol a továbbiakról eligazítást kap. Plébánosi tudnivalók és ajánlásminta itt tölthető le.
A diakonátushoz minimum három éves (BA) teológiai diplomára van szükség, amelyet a jelentkezés előtt egyénileg kell megszerezni.

A jelentkezéshez az alábbi iratokra van szükség:
1. önéletrajz (családi, hitéleti, világi szakmai)
2. motivációs levél (milyen területen tudna szolgálni, mennyi időt, az egyházmegyei diakónus-koncepcióba ez hol illeszkedik)
3. plébánosi ajánlás (ez nem csak általánosan, hanem azt is írja meg a plébános, hogy miben kíván együtt dolgozni a jövőben a plébánián a jelölttel, illetve szerepeljen benne: “X.Y. plébános kijelentem, hogy X.Y. diakónus jelölt szentelése esetén diakónusi szolgálatára a plébánián igényt tartok.”)
4. feleség nyilatkozata arról, hogy támogatja férjét e szolgálatban, az összeegyeztethető családi feladataival
5. keresztlevél (friss kivonat a keresztelés plébániájáról)
6. házasságlevél (saját)
7. szülők egyházi házasságának igazolása
8. teológiai végzettséget igazoló okmány hiteles másolata
9. világi végzettséget igazoló okmány hiteles másolata
Minden most készült iratot alá kell írni. Másolatot a plébános is hitelesíthet aláírásával és pecsétjével (számunkra ő teljesen „hiteles hely”).

Képzés
Két éves a képzés, egy évben 8 bentlakásos hosszú hétvégével.

Budapest, 2016. február 12.

Dr. Füzes Ádám
az állandó diakónusok referense

Jelentkezés állandó diakónusok konkurzusára

Állandó diakonátusra szóló konkurzus, 2018. június 12-én 10:00 órakor lesz.
A konkurzusra való jelentkezés határideje 2018. május 1.

A Főegyházmegye koncepciója az állandó diakonátusról linkre, valamint a Jelentkezés a diakonátusra linkre kattintva tovább tájékozódhat.

A konkurzusra való felkészülésre  a diakonátus hivatásról szóló tájékoztató alkalmakon van lehetőség.

 

A Főegyházmegye koncepciója az állandó diakonátusról

Főegyházmegyénkben 1990-ben szentelték az első állandó diakónusokat.

KunszaboBenedek2012

Ki az állandó diakónus?
– felszentelt férfi (a papi rend első fokozatában)
– nőtlen vagy házas életformában él
– szolgálatra rendelt személy („a szolgáló Egyház élő jelei”): az ige, az oltár és a szeretet szolgálatában
– „a peremen állók képviselője” (VI. Pál), az oltár mellett állva őket képviseli az Egyház szívében, ide hozza be és szólaltatja meg szükségeiket az egyetemes könyörgésekben és innen viszi a közösség támogatását a rászorulóknak
– felismeri a helyi közösség gondjait, ínséget szenvedőit és elősegíti a közösség válaszát.

Ki lehet diakónus?
34 év fölötti, megállapodott nős férfi , aki harmonikus családban, szentségi házasságban él, felesége a diakónussá válásban és szolgálatban támogatja. Vagy cölebsz életformát választó férfi, aki vállalja, hogy a szentelés után sem házasodik meg.
Önálló megélhetése van.
Felsőfokú hitéleti (legalább BA) végzettséggel rendelkezik, vagy annak megszerzése folyamatban van.
A plébánia közösségében elfogadott, tevékeny személy; plébánosával és közösségével jó kapcsolatban áll. Önálló munkavégzésre alkalmas. Közösség teremtő-megtartó készséggel rendelkezik. Egyházias gondolkodású.

Mit csinál a diakónus?

  • hirdeti az evangéliumot, áldoztat, keresztel, esket, temet
  • látogatja a betegeket, időseket, vigasztalja, támogatja, áldoztatja őket
  • lelki segítséget ad a rászorulóknak (pl. lelki beszélgetés)
  • gondozza a szegényeket (pl. karitász)
  • látogatja a rabokat (börtönlelkészi szolgálat)
  • szolgálja a szenvedőket
  • felismeri a közösség szükségleteit, segít a megoldások meglátásában, végrehajtásában
  • a különféle korosztályokat a hitre tanítja
  • a plébános munkatársaként építi, gondozza, fenntartja az egyházi közösséget, vezeti a hívek imádságát.

Liturgikus munkatárs
Liturgikus munkatárs

A korábbi áldoztató és lelkipásztori munkatárs fokozat 2014 őszétől összevonásra került „liturgikus munkatárs” megnevezéssel. A templomban és a betegeket áldoztatók, paraliturgiát vezetők (litánia, szentségimádás stb.), pap nélkül hétköznap áldoztatást végzők képzése folyik. Ezekhez a feladatokhoz a Főpásztor ad időszakos megbízást, igazolvánnyal dokumentálva. A megbízás öt évig érvényes, öt év után továbbképzésen kell részt venni az igazolvány megújításához.

Alapképzés: azok számára, akik még nem voltak 2009-óta képzésen a Főegyházmegyében, akiket most von be plébánosuk, vagy most kérnek először megbízást számukra. Két délutános képzés.

Továbbképzés: akiknek lejár az öt éves áldoztatói, stb. megbízásuk. Nekik egy délután kell részt venniük továbbképzésen.

Az aktuális képzésekről a címoldalon tájékozódhat.

Liturgikus munkatársak – alapképzés

Időpont: 2019. március 8. és 22. péntek, délután 16:00-20:00 óráig (mindkét alkalmon részt kell venni a képzés teljesítéséhez).
Helyszín: KKFI.

Jelentkezés: a munkatársat plébánosának előzetesen kell bejelentenie, a munkatárs neve, plébániája és személyes e-mail címének megadásával a kepzes@kkfi.hu címen.

A korábbi áldoztató és lelkipásztori munkatárs fokozat 2014 őszétől összevonásra került „liturgikus munkatárs” megnevezéssel. A templomban és a betegeket áldoztatók, paraliturgiát vezetők (litánia, szentségimádás, stb.), pap nélkül hétköznap áldoztatást végzők képzése folyik. Ezekhez a feladatokhoz a Főpásztor ad időszakos megbízást, igazolvánnyal dokumentálva. A megbízás öt évig érvényes, öt év után továbbképzésen kell részt venni az igazolvány megújításához.

Megbízás kérés és hosszabbítás ügymenete itt.

Liturgikus munkatársak – továbbképzés

Időpont: 2019. május 17. péntek délután, 16:00-20:00 óráig.
Helyszín: KKFI.

Jelentkezés: a munkatársat plébánosának előzetesen kell bejelentenie, a munkatárs neve, plébániája és személyes e-mail címének megadásával a kepzes@kkfi.hu címen.
Együttműködésben a Nyolc Boldogság közösséggel liturgikus-lelkiségi előadás és gyakorlat kapcsán (szentségimádás és Oltáregyesület témában).
A korábbi áldoztató és lelkipásztori munkatárs fokozat 2014 őszétől összevonásra került „liturgikus munkatárs” megnevezéssel. A templomban és a betegeket áldoztatók, paraliturgiát vezetők (litánia, szentségimádás, stb.), pap nélkül hétköznap áldoztatást végzők képzése folyik. Ezekhez a feladatokhoz a Főpásztor ad időszakos megbízást, igazolvánnyal dokumentálva. A megbízás öt évig érvényes, öt év után továbbképzésen kell részt venni az igazolvány megújításához.

MEGBÍZÁSKÉRÉS ÉS HOSSZABBÍTÁS ÜGYINTÉZÉSE

A liturgikus munkatárs alap- és továbbképzés után igazolvány kerül kiállításra mindenki számára a Főegyházmegyei Hivatal részéről. Az igazolvány adminisztrációjához minden esetben a titkarsag@kkfi.hu címre kell az alábbiakat elküldeni.

Alapképzés esetén két dolgot kell elküldeni a kurzus kezdetéig:
– Magbízáskérő lap kitöltve, aláírva, lepecsételve,
– .jpg formátumú igazolványkép, a fájl neve tartalmazza az illető teljes nevét a beazonosíthatóság érdekében.

Továbbképzés esetén a Megbízás hosszabbítását kérő lapot kell a kurzus kezdetéig kitöltve, aláírva, lepecsételve elküldeni.

Nyomtatványok letöltése:
Megbízást kérő lap
Megbízás hosszabbítását kérő lap

Egyedi esetekben kérem írjon a titkarsag@kkfi.hu címre

Irodavezető
Irodavezető

A képzés célja, hogy a plébánosok által kiválasztott és felkért munkatársak jó és szakszerű munkát végezhessenek. A képzés főbb témái az anyakönyvezés, egyházi adminisztráció, alapvető pénzügyi műveletek (nyugta- és számlaadás, perselypénz és stóla kezelés), iratkezelés, iktatás, postázás, szerződések, ingatlanok adminisztrációja, egyházi protokoll, segítő kapcsolat, az irodát segítő technikai eszközök, számítógépes rendszerek ismerete.

Sekrestyés
Sekrestyés

A képzés célja, hogy a sekrestyések számára elméleti és gyakorlati tudást adjon át, valamint emberi támogatást nyújtson szolgálatukhoz. A képzés témái többek között: liturgika, lelkiség, egy­háztan, liturgikus felszerelések kezelése, tárolá­sa, ápolása, alapvető pénzkezelés, technikai esz­közök, alapvető egyházjog, protokoll. A képzésre való jelentkezést a mindenkori plébánosnak kell megtennie.

A képzés a Nyolc Boldogság közösséggel együttműködésben történik.