Jelentkezés a diakonátusra

Azok számára, akik a diakónus koncepció alapján úgy érzik, hogy kapcsolatot szeretnének felvenni, vagy jelentkezni e szolgáltra, az alábbi módon tehetik meg.

A jelölt a plébánosa ajánlásával együtt írásban jelentkezzék a diakónusok referensénél (Dr. Füzes Ádám, 1035 Bp., Kórház u. 37.), ahol a továbbiakról eligazítást kap. Plébánosi tudnivalók és ajánlásminta itt tölthető le.
A diakonátushoz minimum három éves (BA) teológiai diplomára van szükség, amelyet a jelentkezés előtt egyénileg kell megszerezni.

A jelentkezéshez az alábbi iratokra van szükség:
1. önéletrajz (családi, hitéleti, világi szakmai)
2. motivációs levél (milyen területen tudna szolgálni, mennyi időt, az egyházmegyei diakónus-koncepcióba ez hol illeszkedik)
3. plébánosi ajánlás (ez nem csak általánosan, hanem azt is írja meg a plébános, hogy miben kíván együtt dolgozni a jövőben a plébánián a jelölttel, illetve szerepeljen benne: “X.Y. plébános kijelentem, hogy X.Y. diakónus jelölt szentelése esetén diakónusi szolgálatára a plébánián igényt tartok.”)
4. feleség nyilatkozata arról, hogy támogatja férjét e szolgálatban, az összeegyeztethető családi feladataival
5. keresztlevél (friss kivonat a keresztelés plébániájáról)
6. házasságlevél (saját)
7. szülők egyházi házasságának igazolása
8. teológiai végzettséget igazoló okmány hiteles másolata
9. világi végzettséget igazoló okmány hiteles másolata
Minden most készült iratot alá kell írni. Másolatot a plébános is hitelesíthet aláírásával és pecsétjével (számunkra ő teljesen „hiteles hely”).

Képzés
Két éves a képzés, egy évben 8 bentlakásos hosszú hétvégével.

Budapest, 2016. február 12.

Dr. Füzes Ádám
az állandó diakónusok referense