Jelentkezés a diakonátusra

Azok számára, akik a diakónus koncepció alapján úgy érzik, hogy kapcsolatot szeretnének felvenni, vagy jelentkezni e szolgáltra, az alábbi módon tehetik meg.

A jelölt a plébánosa ajánlásával együtt írásban jelentkezzék a diakónusok referensénél (Dr. Füzes Ádám, 1035 Bp., Kórház u. 37.), ahol a továbbiakról eligazítást kap. Plébánosi tudnivalók és ajánlásminta itt tölthető le.
A diakonátushoz minimum három éves (BA) teológiai diplomára van szükség, amelyet a jelentkezés előtt egyénileg kell megszerezni.

A jelentkezéshez az alábbi iratokra van szükség:
1. önéletrajz (családi, hitéleti, világi szakmai)
2. motivációs levél (milyen területen tudna szolgálni, mennyi időt, az egyházmegyei diakónus-koncepcióba ez hol illeszkedik)
3. plébánosi ajánlás (ez nem csak általánosan, hanem azt is írja meg a plébános, hogy miben kíván együtt dolgozni a jövőben a plébánián a jelölttel, illetve szerepeljen benne: “X.Y. plébános kijelentem, hogy X.Y. diakónus jelölt szentelése esetén diakónusi szolgálatára a plébánián igényt tartok.”)
4. feleség nyilatkozata arról, hogy támogatja férjét e szolgálatban, az összeegyeztethető családi feladataival
5. keresztlevél (friss kivonat a keresztelés plébániájáról)
6. házasságlevél (saját)
7. szülők egyházi házasságának igazolása
8. teológiai végzettséget igazoló okmány hiteles másolata
9. világi végzettséget igazoló okmány hiteles másolata
Minden most készült iratot alá kell írni. Másolatot a plébános is hitelesíthet aláírásával és pecsétjével (számunkra ő teljesen „hiteles hely”).

Képzés
Két éves a képzés, egy évben 8 bentlakásos hosszú hétvégével.

Budapest, 2016. február 12.

Dr. Füzes Ádám
az állandó diakónusok referense

A Főegyházmegye koncepciója az állandó diakonátusról

Főegyházmegyénkben 1990-ben szentelték az első állandó diakónusokat.

KunszaboBenedek2012

Ki az állandó diakónus?
– felszentelt férfi (a papi rend első fokozatában)
– nőtlen vagy házas életformában él
– szolgálatra rendelt személy („a szolgáló Egyház élő jelei”): az ige, az oltár és a szeretet szolgálatában
– „a peremen állók képviselője” (VI. Pál), az oltár mellett állva őket képviseli az Egyház szívében, ide hozza be és szólaltatja meg szükségeiket az egyetemes könyörgésekben és innen viszi a közösség támogatását a rászorulóknak
– felismeri a helyi közösség gondjait, ínséget szenvedőit és elősegíti a közösség válaszát.

Ki lehet diakónus?
34 év fölötti, megállapodott nős férfi , aki harmonikus családban, szentségi házasságban él, felesége a diakónussá válásban és szolgálatban támogatja. Vagy cölebsz életformát választó férfi, aki vállalja, hogy a szentelés után sem házasodik meg.
Önálló megélhetése van.
Felsőfokú hitéleti (legalább BA) végzettséggel rendelkezik, vagy annak megszerzése folyamatban van.
A plébánia közösségében elfogadott, tevékeny személy; plébánosával és közösségével jó kapcsolatban áll. Önálló munkavégzésre alkalmas. Közösség teremtő-megtartó készséggel rendelkezik. Egyházias gondolkodású.

Mit csinál a diakónus?

  • hirdeti az evangéliumot, áldoztat, keresztel, esket, temet
  • látogatja a betegeket, időseket, vigasztalja, támogatja, áldoztatja őket
  • lelki segítséget ad a rászorulóknak (pl. lelki beszélgetés)
  • gondozza a szegényeket (pl. karitász)
  • látogatja a rabokat (börtönlelkészi szolgálat)
  • szolgálja a szenvedőket
  • felismeri a közösség szükségleteit, segít a megoldások meglátásában, végrehajtásában
  • a különféle korosztályokat a hitre tanítja
  • a plébános munkatársaként építi, gondozza, fenntartja az egyházi közösséget, vezeti a hívek imádságát.